Ferratum P2P

Ferratum P2P investování do úvěrůInvestovat do půjčování již není jen pro bankovní domy a jejich finance. Zhodnotit své našetřené peníze, formou vložení do platformy na půjčování peněz, může i běžný člověk. Celá platrforma je online s kompletími přehledy a správou. Příležitost by neměla uniknout vaší pozornosti. Investice možné od 500 Kč.

Princip Ferratum P2P je investování do spotřebiteslských úvěrů poskytovaných bankou - investor poskytne peníze, které jsou následně investovány do jím vybraných sérií půjček. Ty jsou následně spláceny i s úroky a peníze se zisky se v rací investorům.

Investujte do bezpečných a již schválených bankovních půjček. Očekávaný zisk 8,9 % ročně a garance odkupu případných nesplacených úvěrů ve výši 85%.
Investování do úvěrů s Ferratum P2P
 

Jak to funguje a jak investovat?

Pro investory jsou připraveny balíky bankovních úvěrů (diverzifikované portfolio), které se skládají z jednotlivých úvěrů a banka je již schválila a poskytla na základě jejich platební morálky a schopností splácet. Investorům se následně zveřejňují tyto úvěrové balíky (skupiny/série) online v administraci u jejich účtu, kde mají možnost investovat. U Ferratum neinvestujete do jednotlivých úvěrů a máte tak rozložené riziko selháni jednotlivého dlužníka. Máte také ušetřený svůj čas s hledáním investice.

Postup jak začít investovat:
 
  • provedete registraci online
  • na email vám přijde potvrzení s odkazem a dokončíte registraci
  • po zaslání peněz na svůj účet služby Ferratum P2P může ihned investovat
  • následně vám budou 12 měsíců chodit splátky a výnosy.

Pro investování je nutné být plnoletý občan EU s bankovním účtem na vlastní jméno.

Takový druh investic (investování do úvěrů) je nyní velmi populární a oblíbený. Dříve zapovězená a nedostupná příležitost pro malé investory i v řádech stokorun (investovat je totiž možnéod 500 Kč).

O Ferratum

Za Ferratum P2P stojí společnost Ferratum Czech s.r.o., patřící do nadnárodní skupiny Ferratum Group, která má své aktivity ve 22 zemích v Evropě, USA, Austrálii a Asii. Byla založena ve Finsku v roce 2005 a její akcie jsou obchodované na franfurtské burze (Frankfurter Wertpapierbörse). Skupina vlastní také bankovní licenci a může tak poskytovat bankovní služby.

Pro své aktivity s P2P investováním má udělenu registraci u ČNB (v PDF).

Společnost patří mezi průkopníky v oblasti malých (mobilních, sms, atd.) půjček a technologií v oblasti financí. 

 

Otázky a odpovědi: Ferratum P2P

Kolik si můžete vydělat?

Investuje se do úvěrových sérií (balíků), kde je většinou několik set schválených bankovních půjček. V administraci jsou zvěřejňovány různé série a ty se liší očekovánou úrokovou sazbou na dobu 12 měsíců. 

Na základě zkušeností společnosti, mohou invetoři očekávat výnos (v průměru) 8,9% ročně. Měsíční platby od dlužníků zahrnují celkovou splátku (jistinu + úrok) a chodí na účet investora.

V úkázce na obrázku vidíme, že můžeme investovat ještě 24 000 Kč (zbytek byl již zainvestován ostatními investory) s očekávaným ročním úrokem 9,66%.

Ukázka možné investice

* Průměrný přepočtený roční výnos, tedy předpokládaný zisk Vaší investice. Jedná se o ukazatel předpokládaný IRR. Tento ukazatel zahrnuje časovou složku výnosu. Výpočet výnosu je založený na historických datech a jsou v něm již započítány pravděpodobné očekávané kapitálové ztráty. Skutečný zisk je však závislý na konkrétních dlužnících a jejich platební morálce a proto se může lišit. Jedná se tedy pouze o předpověď, nikoliv o garanci.

 

 

Jak je dlužník ověřován?

Žadatelé o úvěr jsou kontrolování na zákládě tisícovky dat speciálním systémem řízení rizik společnosti, která jej vyvíjí od roku 2005. Investice neprobíhá do jednoho úvěru, ale do série stovek úvěrů a tím dochází k výrazné diverzifikaci a snížení rizika, že natrefíte na dlužníka, který nesplácí.

Zde je odlišnost třeba se Zonky nebo Benefi, které jsou také platformami P2P. U nich investujete do jednoho daného úvěru, konkrétní částku (Benefi má možnost investice od 200 Kč!) a riziko si rozložíte tím, že investujete do více půjček s různým ratingem a rizikovostí.

Pokud dlužník neplatí, co s tím?

Společnost se snaží o co nejlepší zabezpečení investic. Ferratum zajišťuje kompletní správu procesu, včetně hodnocení dlužníků, správy úvěrového účtu a v případě potřeby i inkasa opožděných plateb.

  1. Všechny úvěry jsou poskytovány na základě přísného procesu hodnocení (nejdůležitější faktor je schopnost dlužníka splácet úvěr).
  2. Ani nejpokročilejší proces hodnocení však nezabrání tomu, že některé úvěry nebudou řádně spláceny. Aby bylo riziko co nejmenší, jsou jednotlivé úvěry sdruženy do sérií, díky kterým dochází k diverzifikaci investice.
  3. Společnost Ferratum si všechny procesy provádí interně a dokáže jednat rychle, aby půjčky s opožděnými platbami znovu uvedla do řádného stavu. To zahrnuje i případný proces inkasa.
  4. Společnost Ferratum poskytuje záruku zpětného odkupu,. To znamená, že pokud se splácení úvěru zpozdí o 60 dnů, bude úvěr odkoupen za 85 % nominální hodnoty jistiny.

Poplatky

Investice je zatížena pouze administrativním poplatkem 1,5% ročně a to pouze z plateb, které jsou splaceny a připsány tak na účet investora. Tento poplatek je transparentě odečítán.

Kontaktní informace Ferratum

Ferratum Czech, s.r.o.
Pekařská 621/7
15500 Praha
Česká Republika

Telefon: +420 778 099 802

E-mail: info@ferratump2p.com