Až 500 Kč příspěvek k investici u ING fondů

Až 500 Kč k investici do podílových fondů ING BankyPro klienty podílových fondů ING (nové i stávající), kteří zainvestují do některého fondu z nabídky ING, je připravena odměna až 500 Kč. Akce trvá od 27.7.2016 do 31.8.2016. Nabídku lze kombinovat s běžnou akcí. Akce je určena těm, kteří jsou nabídkou osloveni emailem nebo ING Schránkou.

Aktuální akce pro všechny:

Jaké jsou podmínky?

Příspěvek k investici do podílového fondu ve výši až 500 Kč získá klient ING Podílových fondů, který splní všechny následující podmínky:

  • Úspěšně provede v období od 27. 7. 2016 do 31. 8. 2016 investici do fondu, který si zvolil z aktuální nabídky, alespoň ve výši minimální investice fondu dle ING Podílové fondy sazebníku. Poznámka: Minimální investice je od 100 Kč.
  • Za úspěšně provedenou investici se považuje až investice, kde proběhlo vypořádání obchodu a kterou klient již vidí v Internetovém nebo Mobilním bankovnictví v sekci „Historie obchodů“ ve stavu „provedena“.

Jaký je výpočet výše příspěvku?

  • Klientovi bude vyplacen příspěvek ve výši dvojnásobku čisté investice provedené dle výše uvedených podmínek. Maximální příspěvek k investici je 500 Kč nehledě na výši klientem provedené investice.
  • Pokud klient provede v období trvání akce více investic dle výše uvedených pravidel, bude příspěvek k investici vypočítán na základě nejvyšší investice. V případě, že klient zadal stejnou nejvyšší investici do více podílových fondů, bude mu příspěvek vyplacen do podílového fondu s nejnižší rizikovou třídou (viz ING Podílové fondy sazebník). Pokud budou mít podílové fondy stejnou rizikovou třídu, bude příspěvek vyplacen do jednoho z nich dle výhradního uvážení ING Bank.
  • V případě investice provedené v cizí měně bude klientem provedená čistá investice přepočtena do CZK kurzem vyhlášeným ČNB v pracovní den předcházející v den, kdy bude prostřednictvím ING Bank investován příspěvek k investici. Příspěvek k investici bude prostřednictvím ING Bank investován vždy v korunách nehledě na měnu fondu a konverze měny bude provedena dle standardních pravidel ING Bank.

Vyplacení příspěvku

  • příspěvek bude investován do stejného fondu, kam směřovala investice prostřednictvím ING a bude součástí investic klienta,
  • příspěvek bude investován v 21. kalendářní den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke splnění podmínek.
 

Zdroj: https://www.ingbank.cz/files/cz/investice/podminky/2016-07-27_pravidla-akce_prispevek-k-investici-do-ing-podilovych-fondu_finale_v2.pdf