První česko-ruská banka (PČRB)

První česko-ruská banka (PČRB) s. r. o. je nová banka, která se chce podílet na rozvoji rusko-českých ekonomických vztahů.

První česko-ruská banka s. r. o.

adresa: Prokopova 20, 130 00 Praha 3

 

Odkaz: https://www.pchrb.ru/