Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha

Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha

Adresa dle Obchodního rejstříku:  Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
IČO: 48550019
Telefon: 221 865 111
Fax: 221 865 555


Internet: https://www.vub.cz


BANIS - kód banky: 6700
Znakový kód: SUBACA